A Color Atlas of Domestic Animals in Taiwan

@

Edited by Hsiu-Luan Chang, Yu-Chia Huang, Der-Yuh Lin, Shih-Chun Yen and Ming-Che Wu

Photos contributed by Hsiu-Luan Chang, Chih-Feng Chen, Wen-Cherng Chen, Tzuoh-Shiang Chiou, Hsiu-Chin Chung, Ruey-Chun Hsieh, Chi-Yung Huang, Sheng-Chi Huang, Yu-Chia Huang, Ching-Liang Kang, Chii-Jong Lee, Kuang-Fuh Lee, Der-Yuh Lin, Kuo-Dung Lo, Yung-Yi Sung, Mao-Sheng Tu, Ming-Che Wu, Shing-Lung Wu and Li-Tzu Yeh (In alphabetical order of the last name)