Dairy Breeding Farm List


 

Register Order

Farm Name

Register Date

Register Number

CEO

DHI

Dairy Code

DHI Code

Tel

Fax

Add

Email

Corp.

1

JIN WANG

2003.8.18

No.217858

WANG, ZANSHENG

WANG, ZANSHENG

10835

50666

(04)7802756

(04)7708726

Xīnshēng Rd, Fusing Township, Changhua County, Taiwan 506

Link

KUANGCHUAN

2

HE CYUAN

2003.10.27

No.118035

CHEN, GUOJIAN

CHEN, GUANGSYONG

18078

91367

(08)7050281

(08)7051402

Fúlóng Rd, Wandan Township, Pingtung County, Taiwan 913

-

WEICHUAN

3

SHIH JHEN

2003.12.12

No.216453

LIN, SHIHJHEN

LIN, SHIHJHEN

10771

52857

(04)8991068

 

Cǎohàn Rd, Fangyuan Township

Changhua County, Taiwan 528

-

UNI-PRESIDENT

4

DA FANG

2003.12.19

No.217111

CHEN, ZONGMIN

CHEN, ZONGMIN

10870

50692

(04)7785637

(04)7783137

Xīnshēng Rd, Fusing Township, Changhua County, Taiwan 506

-

YAKULT

5

YU CYUN

2003.12.19

No.207733

YAN, YINCHENG

YAN, JHIHMING

10833

50665

(04)7708295

 

No. 45-1, Xīnshēng Rd, Fusing Township

Changhua County, Taiwan 506

-

KUANGCHUAN

6

HUA REN

2003.12.19

No.214429

HUANG, DEREN

HUANG, DEREN

10875

50690

(04)7782756

 

No. 24-2, Xīnshēng Rd, Fusing Township

Changhua County, Taiwan 506

Link

UNI-PRESIDENT

7

RUEI JI

2003.12.30

No.209406

SYU, CHENGBAO

SYU, CHENGBAO

5047

33758

(03)3866969

 

337, Taiwan, Taoyuan County, Dayuan Township 10

Link

KUANGCHUAN

8

Evergreen

2003.12.30

No.209398

LIOU, CHANGREN

LIOU, CHANGREN

5055

32655

(03)4877102

 

No. 486, Shēnshēn Rd, Yangmei City

Taoyuan County, Taiwan 326

-

KUANGCHUAN

9

HE SHENG

2004.3.23

No.118181

HUANG, JHIHGEN

HUANG, JHIHGEN

10855

50663

(04)7705492

(04)7800907

No. 73, Xīnshēng Rd, Fusing Township

Changhua County, Taiwan 506

-

YAKULT

10

LIN SHU JHIH

2005.9.30

No.214165

LIN, SHUJHIH

LIN, SHUJHIH

10827

50664

(04)7705289

 

No. 42, Xīnshēng Rd, Fusing Township

Changhua County, Taiwan 506

-

UNI-PRESIDENT

11

WUN SHAN

2005.9.30

No.202754

HUANG, BINGSEN

HUANG, BINGSEN

10876

50691

(04)7708318

(04)7800769

Xīnshēng Rd, Fusing Township, Changhua County, Taiwan 506

-

QUAKER

12

Spring

2005.11.1

No.202795

HUANG, JINCAI

HUANG, JINCAI

10811

50654

(04)7706111

(04)7705017

No. 37-8, Xīnshēng Rd, Fusing Township

Changhua County, Taiwan 506

-

KUANGCHUAN

13

NIAN LIAN LYU

2005.11.1

No.214465

NIAN, LIANLYU

NIAN, LIANLYU

10822

50661

(04)7706325

(04)7706825

No. 33, Dǐngzhān St, Fusing Township

Changhua County, Taiwan 506

-

QUAKER

14

SHENG TAI

2005.11.1

No.214280

NIAN, TAITONG

NIAN, TAITONG

10851

50675

(04)7706582

(04)7706663

No. 109, Dǐngzhān St, Fusing Township

Changhua County, Taiwan 506

-

QUAKER

15

FU YOU

2006.6.20

No.118630

WU, BINGYIN

WU, BINGYIN

18052

90051

(08)7523714

 

No. 301, Dàchūn Rd, Pingtung City

Pingtung County, Taiwan 900

-

WEICHUAN

16

CHEN CING AN

2010.11.21

No.120272

CHEN, CINGAN

CHEN, CINGAN

10955

54051

(049)2731643

(049)2730079

No.60, Ln. 112, Mingzhu Rd., Mingjian Township, Nantou County 551, Taiwan

-

UNI-PRESIDENT

17

YU, MIN