Farm

JIN WANG

HE CYUAN

Owner:WANG,ZANSHENG
Tel:(04)7802756
Add:No.46 , Xīnshēng Rd, Fusing Township, Changhua County, Taiwan 506
Owner:CHEN, GUOJIAN
Tel:(08)7050281
Add:No.79 , Fúlóng Rd, Wandan Township, Pingtung County, Taiwan 913

SHIH JHEN

DA FANG

Owner:LIN, SHIHJHEN
Tel:(04)8991068
Add:No.231 , Cǎohàn Rd, Fangyuan Township Changhua County, Taiwan 528
Owner:CHEN, ZONGMIN
Tel:(04)7785637
Add:No.105 ,Xīnshēng Rd, Fusing Township, Changhua County, Taiwan 506

YU CYUN

HUA REN

Owner:YAN, YINCHENG
Tel:(04)7708295
Add:No. 45-1, Xīnshēng Rd, Fusing Township Changhua County, Taiwan 506
Owner:HUANG, DEREN
Tel:(04)7782756
Add:No. 24-2, Xīnshēng Rd, Fusing Township Changhua County, Taiwan 506

RUEI JI

Evergreen

Owner:SYU, CHENGBAO
Tel:(03)3866969
Add:337, Taiwan, Taoyuan County, Dayuan Township 10
Owner:LIOU, CHANGREN
Tel:(03)4877102
Add:No. 486, Shēnshēn Rd, Yangmei City Taoyuan County, Taiwan 326

HE SHENG

LIN SHU JHIH

Owner:HUANG, JHIHGEN
Tel:(04)7705492
Add:No. 73, Xīnshēng Rd, Fusing Township Changhua County, Taiwan 506
Owner:LIN, SHUJHIH
Tel:(04)7705289
Add:No. 42, Xīnshēng Rd, Fusing Township Changhua County, Taiwan 506

WUN SHAN

Spring

Owner:HUANG, BINGSEN
Tel:(04)7708318
Add:No.14 , Xīnshēng Rd, Fusing Township, Changhua County, Taiwan 506
Owner:HUANG, JINCAI
Tel:(04)7706111
Add:No. 37-8, Xīnshēng Rd, Fusing Township Changhua County, Taiwan 506

NIAN LIAN LYU

SHENG TAI

Owner:NIAN, LIANLYU
Tel:(04)7706325
Add:No. 33, Dǐngzhān St, Fusing Township Changhua County, Taiwan 506
Owner:NIAN, TAITONG
Tel:(04)7706582
Add:No. 109, Dǐngzhān St, Fusing Township Changhua County, Taiwan 506

FU YOU

CHEN CING AN

Owner:WU, BINGYIN
Tel:(08)7523714
Add:No. 301, Dàchūn Rd, Pingtung City Pingtung County, Taiwan 900
Owner:CHEN, CINGAN
Tel:(049)2731643
Add:No.60, Ln. 112, Mingzhu Rd., Mingjian Township, Nantou County 551, Taiwan

MEIKUEI

QUALITY

Owner:GAN ZHI REN
Tel:(06)7224368
Add:No.72-10, Jiali Dist., Tainan City 722, Taiwan
Owner:NIAN JIN ZHI
Tel:(04)7784195
Add:No.196, Dingnian St., Fuxing Township, Changhua County 506, Taiwan

HOAN

MAOXING

Owner:HUANG CHANG ZHEN
Tel:(04)7800907
Add:No.73-38, Xinsheng Rd., Fuxing Township, Changhua County 506, Taiwan
Owner:LI JUN ZUN NAN
Tel:(04)7802112
Add:No.37-9, Xinsheng Rd., Fuxing Township, Changhua County 506, Taiwan